Druh

Harcerstwo to większa część mojego życia. Różne role przewijają się wraz z rozwojem instruktorskim. Drużynowy 144 WDH PARASOL oraz 147 WDW SCATTER to początki szlifowania umiejętności współpracy i prowadzenia zespołów. Kolejne wyzwania dotyczyły działania w Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, w której wspierałem Zespół Kadry Kształcącej a obecnie przewodniczę Radzie Chorągwi.

Najważniejszą rolą w rozwoju harcmistrzowskim odegrała służba i współpraca w Radzie Naczelnej ZHP. Dzięki doświadczonym instruktorom oraz bardzo interesującym, a zarazem inspirującym osobowościom odkryłem na nowo sens harcerskiego działania znajdując dużo motywacji do krzewienia niezmienionych od lat idei harcerskich.

Najbardziej jednak spełniam się jako Komendant Hufca ZHP Włocławek. Jest to dla mnie najważniejsza rola, bo wraz z moją wspaniała kadrą mamy jeszcze wiele możliwości pożytecznego działania z sensem dla przyszłości naszej lokalnej społeczności.