Czasem drogi muszą się rozejść

Lubię angażować się i podejmować nowe wyzwania. Tak było z funkcją w Radzie Naczelnej ZHP,  na którą dzięki zaufaniu delegatom 38. Zjazdu ZHP zostałem wybrany w grudniu roku 2013. Jedak życie pisze niespodziewane scenariusze, które weryfikują priorytety w działaniu.

Praca w Radzie Naczelnej była dla mnie swojego rodzaju służbą. Jako reprezentant chorągwianego środowiska kujawsko-pomorskich harcerzy starałem się aktywnie działać oraz angażować się w bieżącej pracy. Bo przecież z podjętej roli trzeba się należycie wywiązywać.

Już na początku współpracy zawiązaliśmy Krąg Rady. Dzięki zaangażowaniu kilku instruktorów powstało nasze miejsce na Facebooku, a charakterystyczne logo autorstwa Michała Janiec wpisało się na stałe w identyfikację wizualną Rady Naczelnej.

10530720_727503750629372_5898507117504172427_n
W kręgu rady – LOGO

 

Z sentymentem będę wracać do poznanych osób, które w bardzo profesjonalny sposób uwiecznił Piotr Rodzoch tworząc zasoby do tego niepowtarzalnego albumu: Rada Naczelna 2014-2017 – ALBUM

W styczniu 2015 roku koledzy z Komisji ds. zarządzania postanowili żebym zastąpił druha hm. Artura Glebko, który został wybrany Komendantem Chorągwi Gdańskiej (GRATULACJE jeszcze raz!) i od tego dnia miałem przyjemność współpracować z nowym instruktorskim zespołem. Zaczynam współpracę z przedstawicielami Głównej Kwatery ZHP, aby wspólnie zajmować się zagadnieniami dedykowanymi naszej Komisji.

Dzięki powyższej zmianie trafiam do grona Konwentu Rady Naczelnej i zaczynam współdziałać z druhem Przewodniczącym ZHP, jego zastępcami i pozostałą trójką przewodniczących Komisji.

Współpraca z instruktorami doświadczonymi wieloletnimi działaniami na różnych harcerskich płaszczyznach to dobra lekcja poszerzania własnych horyzontów i możliwość twórczej pracy. Wszystko po to, by działać z pożytkiem dla harcerskiego otoczenia.

10006056_1007774342586129_6528990851193434691_o
Konwent Rady Naczelnej podczas rowerowej wyprawy

Po dwóch latach służby dla Związku Harcerstwa Polskiego w zespole Rady Naczelnej przyszedł czas na rozstanie. Związane jest to z osobistymi wydarzeniami i potrzebą przeznaczenia większej ilości czasu moim najbliższym. Wiem, że to jest dobra decyzja. Choć wcale niełatwo rozstawać się z ludźmi pełnych pasji bliskiej i mnie.

Dziękując za ostatnie spotkanie przytoczę słowa pożegnania:

„Harcerstwo to przede wszystkim ruch przyjaciół dla przyjaciół, to krąg ludzi, którzy są nam bliscy ideą, przekonaniami, wartościami i zdążają w tym samym kierunku co my. Dlatego idziemy razem. Nawet wtedy, kiedy idziemy innymi drogami, daleko od siebie. Ale to daleko jest tylko umowne, bo przecież łączy nas to przeświadczenie, pewność bycia razem. A przyjaźń to uczucie, dla którego nie ma barier i rzeczy niemożliwych.

Przestajesz być członkiem Rady Naczelnej, ale w kręgu przyjaźni pozostajesz nadal, bo do niego wstępuje się raz i nigdy nie opuszcza. Bo to po prosu harcerski styl życia…

Rada Naczelna ZHP, 5 marca 2016 r.”

1495891_714177725279127_2108107375_o
Władze Naczelne ZHP – Styczeń 2014

Czuwaj!

hm. Piotr Walburg – Swój Druh.

Zdjęcie grupowe władz ZHP – autor Piotr Rodzoch

Strona http://swojdruh.pll powstała dzięki Pasterz Drzew